Hvilke informationer indeholder rekonstruktionsforslaget ved tvangsakkord?


En modregnet balance for skyldneren samt redegørelser fra rekonstruktør og tillidsmand bl.a. vedrørende statusoversigten, eventuelle omstødelige og ansvarspådragende forhold, årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder, anslået dividende i tilfælde af konkurs samt rimeligheden og muligheden for gennemførelse af forslaget.