Hvad danner grundlag for en evt. rekonstruktionsbehandling?


Rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand skal udarbejde en rekonstruktionsplan, der bl.a. indeholder oplysninger om den type rekonstruktionsforslag, der agtes fremsat samt om muligt en balance for skyldneren pr. datoen for rekonstruktionens indledning. Denne udsendes til kendte kreditorer senest én uge inden møde i skifteretten til behandling af planen.