I hvilket omfang skal der ske anmeldelse og godkendelse inden databehandling?


Udgangspunktet i henhold til persondataloven er, at inden en privat dataansvarlig iværksætter behandling af personoplysninger, skal der ske anmeldelse til Datatilsynet.

I en række praktisk relevante tilfælde kan anmeldelse til Datatilsynet af behandling af ikke-følsomme personoplysninger dog undlades.
I visse tilfælde skal Datatilsynets forudgående tilladelse indhentes, inden behandling af personoplysningerne lovligt kan ske. Det gælder bl.a. ved behandling af følsomme personoplysninger samt ved overførsel af personoplysninger til de fleste lande uden for EU.

Anmeldelse til Datatilsynet kan ske elektronisk via tilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk). I forbindelse med anmeldelsen skal der betales et gebyr på kr. 1.000. Anmeldelserne offentliggøres på Datatilsynets hjemmeside.