Hvordan er reglerne omkring indsamling og behandling af personoplysning?


Indsamling af personoplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling af oplysningerne må ikke være uforenelig med disse formål.

Oplysninger, som behandles, skal endvidere være relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.

Endelig skal behandlingen af oplysninger tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne, ligesom der skal foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger.

Persondatalovens udgangspunkt er, at al behandling af personoplysninger kræver samtykke fra de registrerede. Persondatalovens § 6 fastsætter dog, at behandling af ikke-følsomme personoplysninger i en række praktisk vigtige tilfælde vil kunne ske uden samtykke fra de registrerede.