Hvordan er reglerne for behandling af følsomme personoplysninger?


Behandling af følsomme personoplysninger må som hovedregel kun finde sted, såfremt de registrerede har meddelt udtrykkeligt samtykke hertil.

Omfattet af begrebet følsomme personoplysninger er særligt følgende kategorier af oplysninger:

Oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Omfattet er endvidere oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og personnumre.