Hvilke rettigheder har man som registreret?


Såfremt en person over for en dataansvarlig fremsætter begæring herom, har den pågældende ret til at få oplyst, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.

Såfremt dette er tilfældet, skal den dataansvarlige som udgangspunkt meddele den registrerede følgende:

  1. Hvilke oplysninger, der behandles, 
     
  2. behandlingens formål,
     
  3. kategorierne af modtagere af oplysningerne og
     
  4. tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. 

Den registrerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om den pågældende behandles. Hvis indsigelsen er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.