Hvad vil det sige at være dataansvarlig og databehandler?


Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af oplysninger.

En databehandler er derimod den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne.

Det er som altovervejende hovedregel den dataansvarlige, som er ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne og således for, at reglerne i persondataloven efterleves.