Hvad forstås ved personoplysninger?


Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

Omfattet af begrebet personoplysninger er således oplysninger, som kan henføres til en fysisk person, selv om dette forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer. Omfattet vil ligeledes bl.a. være oplysninger, som forefindes i form af billeder, personers stemmer, fingeraftryk eller genetiske kendetegn, hvis det i praksis er muligt at henføre oplysningerne til en bestemt fysisk person.

Oplysninger, som er anonymiserede på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres, er ikke omfattet af definitionen af personoplysninger.

Ved afgørelsen af, om en person er identificerbar, skal samtlige de hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere den pågældende, tages i betragtning.