Jeg har opdaget et produkt, som benytter den teknologi, som jeg har patenteret. Hvad gør jeg?

 

Hvis en anden erhvervsdrivende er begyndt at producere eller sælge produkter, som bygger på de tekniske principper, som du har patenteret/brugsmodelbeskyttet, foreligger der sandsynligvis en patent- eller brugsmodelkrænkelse. Du bør i videst muligt omfang dokumentere den krænkende brug med fotos, screen shots, prøvekøb o.lign.

DELACOUR vil i krænkelsessituationen kunne bistå dig med rådgivning og håndhævelse af dine rettigheder, fx ved nedlæggelse af et fogedforbud, der effektivt bremser krænkelsen her og nu. Det vil også være muligt at kræve erstatning og vederlag fra krænkeren.