Hvad er patenter/brugsmodeller?

 

Indehaveren af et patent eller en brugsmodel har eneret til at benytte en særlig teknologi eller teknisk fremgangsmåde.

I modsætning til varemærker, ophavsrettigheder og designs er det funktionaliteten, som beskyttes, hvorimod eventuelle kreative tilvalg falder uden for beskyttelsen.