Hvad er ophavsret?

 

Ophavsret er den grundlæggende eneretsbeskyttelse, som tildeles alle værker, som er blevet frembragt af kreative kræfter.

Omfattet er naturligvis kunstværker, litteratur, film og musik, men under visse omstændigheder kan beskyttelsen også udstrækkes til almindelige forbrugsgoders fremtoning (fx møbler) samt bygningsværker.

Endeligt nyder alle softwareprogrammer beskyttelse efter ophavsretsloven, uanset deres kompleksitet (eller mangel på samme).