Hvad er forskellen på en skattepligtig og en skattefri omstrukturering?


En omstrukturering af ejerstrukturen bag en virksomhed indebærer, at der sker en
overdragelse af virksomheden fra én juridisk enhed til en anden. Denne overdragelse er skattepligtig for sælger.

Skattelovgivningen giver en række muligheder for at gennemføre overdragelsen skattefrit for sælger. Herved sparer virksomheden likviditet til skattebetaling.