Hvad er en virksomhedsomdannelse?


Ved en virksomhedsomdannelse forstås, at en personligt ejet og drevet virksomhed
omdannes til et nystiftet selskab (A/S eller ApS). Ejeren af virksomheden bliver fremover ejer af selskabet, og virksomheden drives fremover i selskabsform. En sådan overdragelse af en personligt drevet virksomhed kan ske skattefrit efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.