Hvad er en tilførsel af aktiver?


Ved en tilførsel af aktiver forstås, at et selskab overdrager samtlige sine aktiver
og passiver (eller en del heraf udgørende en selvstændig "gren" af en virksomhed) til et nystiftet eller eksisterende selskab (kaldes modtagende selskab). Som betaling modtager det overdragende selskab kapitalandele i det modtagende selskab. Denne transaktion kan benyttes til at skabe en holdingstruktur, det vil sige, at det tidligere driftsselskab bliver holdingselskab.

Tilførsel af aktiver kan ske skattefrit efter reglerne i fusionsskatteloven.

Skattefrihed kan opnås på 2 måder - med/uden tilladelse fra SKAT.