Hvad er en fusion?


Ved en fusion forstås, at to eller flere selskaber sammenlægges. Ved fusionen ophører
således ét eller flere selskaber, og aktiviteten i de ophørende selskaber sælges
ved fusionen til det fortsættende selskab. Fusionen indebærer, at kapitalejerne
i det/de ophørende selskaber modtager kapitalandele i det fortsættende selskab.

En fusion af selskaber kan ske skattefrit efter reglerne i fusionsskatteloven.