Hvad er en aktieombytning?


Ved en aktieombytning forstås, at et selskab eller person overdrager samtlige sine
kapitalandele i et selskab (driftsselskabet) til et nystiftet eller eksisterende selskab
(bliver holdingselskab). Som betaling modtager det overdragende selskab eller person kapitalandele i det modtagende selskab. Som det fremgår, kan denne transaktion benyttes til at skabe en holdingstruktur.

Tilførsel af aktiver kan ske skattefrit efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Skattefrihed kan opnås på 2 måder - med/uden tilladelse fra SKAT