Hvornår finder markedsføringsloven anvendelse?


Markedsføringsloven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed, samt på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet. Udenlandske virksomheder skal som udgangspunkt også overholde den danske markedsføringslov, hvis de markedsfører sig i Danmark. Der kan dog være undtagelser til denne regel, hvis markedsføringen foregår via internettet.