Hvad er god markedsføringsskik?


God markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 1, defineres igennem domstolenes retspraksis og Forbrugerombudsmandens afgørelser og vejledninger. Man må for eksempel ikke i sin markedsføring diskriminere på baggrund af alder, seksualitet og religion. § 1 bruges også, når virksomheder kopierer andre virksomheders produkter eller snylter på deres renommé.