Er erhvervshemmeligheder beskyttet af markedsføringsloven?


Markedsføringslovens § 19 indeholder en bestemmelse, der vedrører beskyttelsen af erhvervshemmeligheder. Bestemmelsen gælder både for ansatte, tidligere ansatte og andre, der får adgang til en virksomheds hemmeligheder. Der skal visse kvalificerende omstændigheder til, før noget klassificeres som en erhvervshemmelighed. Men er disse til stede, og videregives en hemmelighed uberettiget til tredjemand, risikerer for eksempel den tidligere ansatte en fængselsstraf. Også den, der modtager og bruger hemmeligheden, risikerer at blive straffet. Overtrædelse af markedsføringslovens § 19 kan endvidere medføre forbudsnedlæggelse og erstatningskrav.