Er der særlige regler for markedsføring til børn og unge?


Retter man sin markedsføring mod børn og unge under 18 år, er der særlige regler i markedsføringsloven, der finder anvendelse. Børn og unge er meget mere påvirkelige end voksne, og afsenderen af markedsføringen skal være særlig opmærksom herpå. Eksempelvis må man ikke over for børn og unge bruge vold, sex og narkotika som virkemiddel.