Er der særlige krav til information, for eksempel i forbindelse med præmiekonkurrencer?


Man skal som erhvervsdrivende altid give relevante, tydelige og klare informationer i sin markedsføring.

Priser skal over for forbrugere altid inkludere moms, afgifter, forsendelsesomkostninger m.m.

Der er særlige regler for såkaldt prismarkedsføring, der for eksempel benytter sig af udtryk som kampagne-tilbud og udsalg. Markedsføres kampagner eller konkurrencer, skal alle relevante oplysninger gives, herunder vedrørende kampagnens varighed, særlige betingelser, præmiens værdi osv.