Hvad skal der ske, hvis lejer ikke betaler husleje?


Der skal afgives et påkrav om betaling i.h.t. lovgivningen, og lejemålet skal derefter ophæves, hvis ikke lejen betales. Udsættelse af lejemålet efter en ophævelse skal ske med fogedens hjælp. Selvtægt er ikke tilladt.