Hvad er forskellen på ophævelse og opsigelse af et lejemål?


Ophævelse sker, når en af parterne handler i strid med kontraktens eller lovgivningens bestemmelser. Ved opsigelse bringes lejeforholdet til ophør i overensstemmelse med opsigelsesvilkårene i kontrakten og i lovgivningen.