I hvilken rækkefølge dækkes anmeldte krav?


Krav fyldestgøres i hovedtræk i følgende rækkefølge:

 • Omkostninger ved konkursens indtræden og boets behandling.
   
 • Rekonstruktionsomkostninger samt renter heraf.
   
 • Lønkrav med accessorier som pension og feriegodtgørelse m.v.
   
 • Særlige afgiftskrav på visse varer.
   
 • Øvrige krav (simple krav).
   
 • Renter påløbet efter dekret, visse leasingkrav, bøder, værdikonfiskation og konventionalbod.