Hvornår modtager kreditorerne information om boets behandling?


Kurator skal udsende følgende information til kendte kreditorer:

 • Straks: Meddelelse om konkurs til kendte kreditorer og virksomhedspanthavere/fordringspanthavere.
   
 • Inden 3 uger efter dekret: Oversigt over boets aktiver og passiver.
   
 • Inden 4 måneder efter dekret: Statusoversigt samt en redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen.
   
 • Inden 10 måneder efter dekret og herefter hver 6. måned: Redegørele til fordringshavere, der forventes at modtage dividende.
   
 • Indkaldelse til møde, hvis kreditors krav ikke godkendes som anmeldt.
   
 • Indkaldelse til afsluttende skiftesamling.