Hvordan tager kurator stilling til de anmeldte krav?


Kurator tager stilling til de anmeldte krav, i det omfang de forventes at opnå hel eller delvis dækning. Anmeldere med krav, der ikke eller kun delvist kan godkendes, modtager særskilt meddelelse herom.