Hvordan håndteres aktiver tilhørende tredjemand?


Hvad der tilhører tredjemand, herunder leasinggivere, eller af andre grunde ikke kan inddrages i konkursmassen, udleveres til den berettigede af kurator.