Hvordan etableres postspærring?


Skifteretten kan, når det anses for at være af betydning for boets behandling, bestemme, at breve m.v. til skyldneren skal udleveres til kurator. Breve og andre forsendelser til en juridisk person, hvis bo er under konkursbehandling, skal udleveres til kurator.