Hvordan anmelder man sit lønkrav over for Lønmodtagernes Garantifond?


Anmeldelse sker ved at udfylde et anmeldelsesskema. Vejledning heri, herunder hvilken type anmeldelsesskema, der skal anvendes, kan rekvireres via www.atp.dk. Lønmodtagere skal anmelde sit krav over for LG snarest muligt og inden 4 måneder efter afsigelse af konkursdekret. Anmeldelser modtaget efter dette tidspunkt risikerer ikke at modtage dækning.