Hvilke typer dispositioner kan omstødes?


Dispositioner, der i visse tilfælde kan omstødes:

 • Gaver fuldbyrdet senere end 6 måneder før fristdagen bortset fra lejlighedsgaver.
   
 • Afkald på falden arv senere end 6 måneder før fristdagen. Gælder ikke arv i vente.
   
 • Urimelig løn m.v. til nærtstående senere end 6 måneder før fristdagen.
   
 • Betaling af gæld senere end 3 måneder før fristdagen med
  • udsædvanlige betalingsmidler,
  • før normal forfaldstid eller
  • med en betaling, som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne, hvis betalingen ikke fremtrådte ordinær.
    
 • Panteret og anden sikkerhed for eksisterende gæld stiftet senere end 3 måneder før fristdagen. 
   
 • Ekstraordinære forøgelser af aktiver under virksomhedspant senere end 3 måneder før fristdagen.
   
 • Udlæg senere end tre måneder før fristdagen.
   
 • Betaling af gæld og andre dispositioner efter fristdagen i visse tilfælde.
   
 • Utilbørlige dispositioner, hvor den begunstigede var bekendt med skyldnerens insolvens og omstændigheder, der gjorde dispositionen utilbørlig.


I visse tilfælde udstrækkes omstødelsesperioderne i op til to år før fristdagen.