Hvad skal min anmeldelse i et konkursbo indeholde?


Krav, der anmeldes i et konkursbo, skal indeholde:

  • Opgørelse af kravet inkl. renter pr. dekretdag.
  • Dokumentation for kravet i form af f.eks. faktura, kontoudtog mv.
     
  • Oplysninger om og dokumentation for sikkerhed for kravet.
     
  • Oplysning om fortrinsstilling for kravet.


Anmeldes bør ske over for kurator snarest muligt og gerne inden 4 uger fra dekretdag.