Hvad er en fristdag?


Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering. Eller dagen for beslutning om likvidation eller tvangsopløsning af et selskab, hvis skifteretten inden 3 måneder efter denne beslutning modtager begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs, eller af egen drift indleder rekonstruktionsbehandling eller afsiger konkursdekret. Herudover kan fristdagen i visse tilfælde fastholdes, hvis der inden 3 uger efter fristdagens ophør på ny indtræder visse fristdagsskabende omstændigheder.