Hvad er en dekretdag?


Den dag skifteretten afsiger kendelse om konkurs. Fra og med dette tidspunkt kan alene kurator forpligte skyldner, herunder disponere over skyldnerens aktiver.