Hvad dækker Lønmodtagernes Garantifond?


Lønmodtagernes Garantifond kan dække de krav på løn mv., der har privilegium i arbejdsgiverens konkursbo, sædvanligvis følgende typer af krav:

 • Løn og tillæg
   
 • Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden
   
 • Pension
   
 • Feriepenge
   
 • Ferietillæg
   
 • Søgnehelligdagsbetaling
   
 • Fritvalgs lønkonto
   
 • Feriefridage
   
 • Fratrædelsesgodtgørelse
   
 • Godtgørelse for usaglig opsigelse
   
 • Løn under sygdom og barselsorlov
   
 • Akkordoverskud
   
 • Sagsomkostninger
   
 • Renter


Udbetalingen kan, når bortses fra feriegodtgørelse og krav ifølge fritvalgs lønkonto, pr. 23.9.2011 ikke overstige kr. 160.000 efter fradrag af skat.