Er der aktiver tilhørende skyldner, der ikke inddrages i konkursbehandlingen?


Ja, her er en række eksempler (oplistningen er ikke udtømmende):

 • Aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand.
 • Aktiver af indtil 3.000 kroners værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller hans husstands erhverv eller uddannelse.
   
 • Endnu ikke udbetalt løn eller andet vederlag for personligt arbejde, medmindre der er forløbet mere end 7 dage efter slutningen af den periode, i hvilken lønnen er indtjent, eller efter at vederlaget er fortjent.
   
 • Krav på underholdsbidrag i henhold til lovgivningen om ægteskab og om børns retsstilling.
   
 • Hjælpemidler til handicappede.
   
 • De fleste pensionskrav.
   
 • Krav på erstatning for invaliditet eller tab af forsørger, hvis midlerne er holdt adskilt fra skyldners øvrige formue.