Skal der foreligge en egentlig aftale, for at virksomhedernes adfærd bliver omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler?


Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler gælder også for vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis.

Vedtagelser inden for sammenslutninger kan fx være en opfordring fra en brancheforenings kompetente organ til virksomhederne om at følge et bestemt prisniveau på markedet.

Samordnet praksis er en form for koordinering mellem virksomheder, der uden en egentlig aftale, bevidst erstatter konkurrencerisikoen med et praktisk samarbejde. Sidstnævnte forudsætter en vis form for kontakt mellem virksomhederne og en vilje fra virksomhederne til at samordne deres praksis.