Må man som virksomhed indgå aftaler med ens konkurrenter om fastsættelse af priser for produkterne på markedet?


Det er forbudt for konkurrenter at indgå aftaler om priser, markedsdeling, produktionsbegrænsning og koordinering af tilbud. De nævnte aftaler udgør et kartelsamarbejde, der uden undtagelse anses for at være en meget alvorlig begrænsning af konkurrencen til skade for forbrugeren. Disse aftaler kaldes også for hardcore konkurrencebegrænsende aftaler.