Hvornår skal en fusion anmeldes til de danske konkurrencemyndigheder?


I Danmark er der anmeldelsespligt for fusioner, hvor de deltagende virksomheder:

  • Tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst kr. 900 mio., og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst kr. 100 mio., eller
  • Mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst kr. 3,8 mia., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst kr. 3,8 mia. 

Anmeldelsespligtige fusioner skal forudgående anmeldes og godkendes af konkurrencemyndighederne. Manglende anmeldelse kan i værste fald føre til et krav om opsplitning.