Hvordan sanktioneres en overtrædelse af de konkurrenceretlige regler?


Overtrædelse af konkurrencelovgivningen vil typisk medføre et påbud om at bringe adfærden til ophør.

Påbuddet vil for alvorlige overtrædelser oftest blive ledsaget af en bøde til både virksomheden og til de ledende medarbejdere, der måtte have haft kendskab til den overtrædende adfærd.

I Danmark vil størrelsen på bøden typisk afhænge af overtrædelsens grovhed, varighed og størrelsen på de involverede virksomheders omsætning. Bødeniveauet i de sager, som behandles af Europa-Kommissionen, er væsentligt højere end det danske bødeniveau.