Hvor kan man finde uddybende information og vejledning om gældende regler og praksis på konkurrenceområdet?


I Danmark påses overholdelsen af konkurrencelovgivningen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. På deres hjemmeside www.kfst.dk findes der en oversigt over gældende danske og EU-retlige regler og dansk praksis på konkurrenceområdet. Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en række vejledninger til virksomheder m.v.