Hvor findes konkurrencereglerne?


Konkurrencereglerne findes i konkurrenceloven (KL) og EUF-Traktaten.

De vigtigste bestemmelser i konkurrenceloven er KL § 6 om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og KL § 11 om misbrug af dominerende stilling. Indholdsmæssigt svarer bestemmelserne i den danske konkurrencelov til EUF-Traktatens artikel 101 og 102.

De danske konkurrencemyndigheder har, sideløbende med de danske regler, kompetence til at behandle en sag efter EUF-Traktatens regler. En sag ved de danske konkurrencemyndigheder vil derfor oftest blive behandlet efter begge regelsæt.

Udover de to forbudsbestemmelser indeholder begge regelsæt vigtige bestemmelser om kontrol med fusioner.