Hvem gælder konkurrencereglerne for?


Konkurrenceloven gælder som udgangspunkt for enhver form for erhvervsvirksomhed samt for støtte ved hjælp af offentlige midler til erhvervsvirksomhed.

Det umiddelbare pligtsubjekt er den, der udøver erhvervsvirksomhed. Begrebet skal forstås bredt og omfatter enhver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer eller tjenester.

Reglerne gælder for både privat og offentlig erhvervsvirksomhed, herunder også non-profit aktivitet.