Hvad er en gruppefritagelse?

 

En lang række aftaler m.v. kan være omfattet af en gruppefritagelse, hvorved de automatisk vil være fritaget fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. For at være omfattet af en gruppefritagelse kræver det, at aftalen opfylder en række betingelser i den enkelte gruppefritagelse.

Der er udstedt gruppefritagelser inden for en række områder, herunder vertikale aftaler, teknologioverførsler, specialisering, forskning og udvikling, motorkøretøjer og forsikring.

Den vigtigste gruppefritagelse er gruppefritagelsen for vertikale aftaler. En vertikal aftale er en aftale mellem virksomheder på forskellige niveauer i omsætningskæden, fx en leverandør og en forhandler. Såfremt begge parters markedsandel på de respektive markeder er på under 30 %, vil gruppefritagelsen finde anvendelse og dermed undtage aftalen fra forbuddet. Såfremt markedsandelen for en af parterne overstiger de fastsatte grænser, vil der skulle foretages en individuel vurdering af den enkelte aftale.

Gruppefritagelserne gælder ikke for hardcore konkurrencebegrænsende aftaler. I forhold til vertikale aftaler kan dette fx være en aftale mellem en leverandør og en forhandler om, at forhandleren ikke må fravige de af leverandøren fastsatte videresalgspriser.