Er der typer af aftaler, der er undtaget fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler?

 

Nogle aftaler har en så ringe betydning for konkurrencen på markedet, at de er undtaget fra forbuddet i konkurrencelovens § 6.
§ 7 indeholder en bagatelregel, der undtager aftaler m.v. fra forbuddet, såfremt:

  • Virksomhederne har en samlet årlig omsætning på under 1 mia. kr. og en samlet markedsandel for den pågældende vare eller tjenesteydelse på under 10 % på det afgrænsede relevante marked, eller
  • Virksomhederne har en samlet årlig omsætning på under kr. 150 mio.

Bagatelreglen gælder ikke for hardcore konkurrencebegrænsende aftaler.