Kan sælger opsige personalet inden salg?


Sælger kan ikke uden videre afskedige personalet alene med den begrundelse, at praksis skal overdrages til en anden læge.

Den sælgende læge vil som arbejdsgiver risikere et krav fra den ansatte om erstatning og godtgørelse.

Det er derfor vigtigt for den sælgende læge, at der indgås korrekte aftaler med personalet eller med køber.