Kan køber afskrive goodwill?


Køber kan afskrive goodwill skattemæssigt over 7 år og kan begynde det år, den endelige kontrakt indgås.

Det er således indgåelsestidspunktet, der er afgørende og ikke overdragelsesdagen, hvilket kan have nogle skattemæssige fordele.