Hvordan prisfastsættes en almen lægepraksis eller speciallægepraksis?


Såvel subjektive som objektive forhold spiller ind ved prisfastsættelsen.

Der er ikke nogen mindstepris for en lægepraksis men derimod en maksimumpris.

Prisfastsættelsen ved overdragelse af almen lægepraksis eller speciallægepraksis er ikke fri, men reguleres af Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Speciallæger.

DELACOUR har erfaring med fastsættelse af den rigtige pris.