Hvordan forløber en typisk overdragelse fra start til slut?


En overdragelse kan finde sted på flere forskellige måder. Ofte er det nogle af de samme processer man skal igennem og nogle af de samme forhold, der skal tages stilling til.

Nedenfor er opstillet de typiske forhold og processer, som der skal tages stilling til i forbindelse med en praksisoverdragelse.

 • Nedsættelsesmåden som praktiserende læge

 • Gennemgang af virksomhedens forhold

 • Pris og forhandling

 • Goodwills-beregning og § 100-opgørelse

 • Driftsmidler og løbende aftaler

 • Finansiering - (deponering og betaling)

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og øvrige dokumenter som knytter sig til overdragelsen

 • Godkendelse af POL/FAS

 • Implementering af overdragelsen

 • Lokaler

 • Personaleforhold

 • Skattemæssige forhold

 • Særeje af praksis
   

Du kan finde mere information om de konkrete punkter i denne FAQ om overdragelse af lægepraksis.

DELACOUR har mange års erfaring med virksomhedsoverdragelser inden for sundhedsområdet og håndtering af praksishandler.