Hvordan fastsættes goodwill i almen praksis?


Goodwill i almen praksis må maksimalt fastsættes til 136 % af gennemsnittet af de sidste 3 årsomsætning.

Forinden beregningen af gennemsnittet for de seneste 3 år, korrigeres de enkelte års omsætning med de såkaldte korrektionsfaktorer, der er en form for pristalsregulering.

Der er ikke tale om en udtømmende redegørelse for beregningen af goodwill, og det anbefales at benytte advokat og revisor ved udarbejdelse af goodwill-beregningen.