Hvordan beskattes goodwill hos sælger?


Sælger beskattes af den eventuelle avance, som bliver konstateret ved salg af goodwill.

Flere forhold kan have betydning for opgørelse af avancen.

Der er mulighed for at udskyde beskatning af goodwill, ved at indskyde den på en pensionsordning.

Det anbefales, at der tages kontakt til en advokat for afklaring heraf.